18. 8. 2010

PSYCHOLOGICKÉ DATABÁZE

PsycINFO (bibliografická databáze)
přímý přístup
Shibboleth (přístup z domova, z postele, z lesa...)

- v roce 1927 zřídila APA zvláštní oddělení s názvem
PsycINFO, které se zabývalo shromažďováním bibliografických informací o odborné
psychologické literatuře, informace byly zpřístupňovány formou měsíčníku Psychologická abstrakta (Psychological Abstracts), tištěného bulletinu
s bibliografickými záznamy včetně abstraktů

- kontinuálně doplňovaný prestižní bibliografický zdroj pro
obor psychologie s retrospektivním záběrem od roku 1800

- v současné době pokrývá
2468 časopisů

- převládá anglický obsah

- indexování dokumentů v dalších
26 jazycích

- zahrnuje záznamy knih
a kapitol, disertací

- obsahuje bibliografické citace, abstrakta, citovanou
literaturu a popisné informace

PsycARTICLES (fulltextová databáze)
přímý přístup
Shibboleth (přístup z domova, z postele, z lesa...)

- zdroj obsahující úplné texty

- obsahuje 66 časopisů vydávaných APA a spolupracujícími vydavatelstvími

- dnes již přes 140 000 článků

- pokrývá obsahy časopisů od roku 1894 do současnosti


PsycBOOKS (fulltextová databáze)
přímý přístup
Shibboleth (přístup z domova, z postele, z lesa...)

- obsahuje úplné texty některých knih z vydavatelství APA

- v první fázi projektu byla již rozebraná
díla z období 1950-2002 a několik desítek archivních zdrojů, dále řadu hesel
z Encyclopedia of Psychology


PSYNDEX (bibliografická databáze)
přímý přístup
Shibboleth (přístup z domova, z postele, z lesa...)


- databáze pokrývající psychologickou literaturu německy mluvících zemí – Německa, Rakouska a Švýcarska

- zpracovávána v Centru pro psychologické informace a dokumentaci, které má sídlo na Trevírské univerzitě

- PSYNDEX sleduje pravidelně články, knihy, kapitoly z knih, technické a výzkumné zprávy, dizertace, testové materiály, audiovizuální média (např. audio a videokazety s přednáškami významných psychologů)

- nyní obsahuje celkově přes 230000 záznamů

- retrospektiva od roku 1977

- psychologický obsah v audiovizuálních médiích od roku 1932

- psychologické a pedagogické testy od roku 1945

- popisy léčebných programů od roku 2000

- zdroj PSYNDEX má nespornou výhodu svým regionálním zaměřením


PASCAL

dokumentuje psychologické disciplíny ve frankofonních oblastech

Procvičte se v orientaci v psychologických databázích

Žádné komentáře: